ຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ປະກັຍໄພເງີນ

ປະກັຍໄພເງີນ

Là một nhà quản lý của doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng, một trong những lo lắng lớn nhất của Quý khách hàng chính là những rủi ro có thể xảy ra với các khoản tiền như nguy cơ bị trộm cắp, cướp giật tiền trên đường vận chuyển, tiền cất giữ trong kho. Bảo hiểm tiền của LVI sẽ giúp Quý doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng bị tổn thất trong các trường hợp trên đây.

ປະກັນໄພຍົນ

ປະກັນໄພຍົນ

ປະກັນໄພຍົນ

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa LAO

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa LAO

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa là loại hình bảo hiểm cho hàng hóa được vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Lào bằng đường bộ, đường sắt, đường sông, tàu ven biển.

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu LAO

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu LAO

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển thường áp dụng đối với các hàng hóa thông thường nhưng không gồm các loại hàng hóa như than, dầu chở rời, hàng đông lạnh, thịt đông lạnh.

Partner
ໂທລະສັບ

99964068