LAK.LA | ຂາຍດິນດ່ວນ - ລາຄາຂາຍ 80KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 80 KIP
ລາຄາຂາຍ: 1,600,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 320,000,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 450 THB
ລາຄາຂາຍ: 6 THB
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 3,000,000 THB
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂາຍດິນດ່ວນ

ຂາຍດິນດ່ວນ

ລາຄາຂາຍ: 80 KIP
ເລກລະຫັດ: 5863
ເວລາທີ່ໃຊ້: 08-10-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 1598
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ຕ້ອງການຂາຍດິນຈຳນວນ1ເຮັກຕາໜ້າທາງ100ແມັດດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳແພໃຫ່ຍເມືອງມະຫາໄຊແຂວງຄຳມ່ວນ ດິນເຫມາະສົມແກ່ການຕັ້ງປ້ຳນ້ຳມັນຫລືປູກຝັງ ສ້າງເຮືອນກໍ່ໄດ້ດິນທາງຫນ້າກ້ວາງຂວາງຕິດກັບທາງໃຫ່ຍ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂດຍຕົງ ໂທ02059111196&02059111708ຫລືອິນບ໋ອກ
ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ນ້ອຍ
ມືຖື: 02059111708&02059111196
ທີ່ຢູ່: ທ່າແຂກແຂວງຄຳມ່ວນ
Email:
Facebook:
ຕ້ອງການຂາຍດິນຈຳນວນ1ເຮັກຕາໜ້າທາງ100ແມັດດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳແພໃຫ່ຍເມືອງມະຫາໄຊແຂວງຄຳມ່ວນ ດິນເຫມາະສົມແກ່ການຕັ້ງປ້ຳນ້ຳມັນຫລືປູກຝັງ ສ້າງເຮືອນກໍ່ໄດ້ດິນທາງຫນ້າກ້ວາງຂວາງຕິດກັບທາງໃຫ່ຍ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂດຍຕົງ ໂທ02059111196&02059111708ຫລືອິນບ໋ອກ
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
1,790,000 KIP
1,799,000 KIP
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la