LAK.LA | ລາຍຊື່ວິສາຫະກິດ company categories
ຊ່ວຍເຫຼືອ
(0)
(1)
ລາຍຊື່ວິສາຫະກິດ company categories 17-03-2014

ລາຍຊື່ ວິສາຫະກິດ (company categories)

  àº„ຽງຄູ່ກັບບັນດາພາລະໜ້າທີ່ໃນການສ້າງ website , ການຄ້າທາງອີເຣັກໂທນິກ, ຂໍ້ມູນວຽກເຮັດງານທຳ, ສັງລວມຂ່າວສານ, ແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອວິສາຫະກິດໃນການໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນຊື່ສຽງບໍລິສັດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ,ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາວິສາຫະກິດຢູ່ລາວເຂົ້າດ້ວຍກັນ, ພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຕ້ອງການນຳໄປສູ່ ການກໍ່ສ້າງບັນດາລາຍຊື່ວິສາຫະກິດທີ່ສົມບູນແບບ. ແຕ່ລະວິສາຫະກິດຈະສາມາດມີໜື່ງບັນຊີໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງເຊັ່ນ: ລົງໂຄສະນາ,ແນະນຳ, ຂໍ້ມູນພົວພັນ, ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຂໍ້ມູນແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນອື່ນໆຂອງວິສາຫະກິດຕົນ. ຜ່ານບັນຊີຂອງວິສາ ຫະກິດ (ຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ), ເມື່ອລົງທະບຽນ ຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະວິສາຫະກິດພວກເຮົາຈະໄດ້ແບ່ງລາຍຊື່ວິສາຫະກິດຂອງທ່ານເຂົ້າຕາມຂະແໜງການ, ວິຊາສະເພາະ, ຂອບເຂດເພື່ອງ່າຍໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ ຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອງ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄສະນາແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ. ໃນນັ້ນ, ອາດມີລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊື້ ຫຼື ຕ້ອງການຂາຍຈະໄດ້ເຂົ້າມາຊອກຫາແບບງ່າຍດາຍ.

 

ປະຊາສຳພັນ ວິສາຫະກິດ ບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານ ຕະຫຼາດ ລາວ

 

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la